martes, 11 de noviembre de 2008

Creuar en diagonalLa ciutat de Los Angeles ha instal·lat 10 interseccions que milloren la seguretat de vianants i ciclistes. Com es pot veure en el vídeo, tenen diferents fases per on es pot creuar en qualsevol direcció, incloent diagonalment. No és una mesura nova ja que es van instal·lar en l'any 1956 però es van retirar dos anys més tard perqu÷e els ingeniers de la ciutat van dir que dificultava el transit dels vehicles. Han hagut de passar 50 anys per donar-se compte de que la seguretat dels vianats és més important.

No hay comentarios: