jueves, 4 de febrero de 2010

Anunci Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària


Castelló Amb Bici, convoca tots els socis a l'Assemblea General Extraordinària el proper dissabte dia 27 de febrer, a las 10.55 hores, a la sala premsa de l'edifici del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, amb el següent ordre del dia:
 1. Lectura aprovació, si cal, de l'acta de la darrera assemblea.
 2. Modificació dels estatuts actuals de l'associació: canvi de nom (art. 1), de la temporalització de les reunions de la junta directiva (art. 18) i del mètode de renovació de càrrecs en la assemblea general (art. 15).
 3. Precs i qüestions.
Castelló a 4 de febrer de 2010

El President: En Josep Lluis Ruiz Guasch


Castelló Amb Bici convoca tots els socis a l'Assemblea General Ordinària que el proper dissabte dia 27 de febrer tindrà lloc a las 11.30 hores, a la sala de premsa de l'edifici de Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprobació de l'acta de la darrera assemblea.
 2. Actuacions realitzades durant l'any 2009.
 3. Dinàmica de l'associació: nombre de socis, reunions/escrits/accions realitzades.
 4. Estat de comptes.
 5. Renovació dels càrrecs.
 6. Pla d'activitats per a l'any 2010
 7. Pressupost.
 8. Precs i qüestions.
A la finalització tindrà lloc un bici-dinar en un restaurant de la zona.

Castelló a 4 de febrer de 2010

El President: En Josep Lluis Ruiz Guasch

No hay comentarios: