martes, 22 de enero de 2008

Per què a Copenhague van en bici?
Via Toño de Biciclistas de Corella ens arriba la reposta al fet de per què els ciutadans de Copenhague trien la bici com mitjà de transport.

Molts podríem pensar que el preu dels carburants i el dels cotxes, més alts en Europa que en els Estats Units, podria ser una raó suficient per a explicar perquè a Copenhague s'usen tant les bicis. Malgrat això, els preus no són prohibitius per a la societat danesa i les verdaderes raons apunten cap a altres tipus de factors: munten en bici simplement perquè poden, perquè és fàcil i perquè és ràpid.

Aquestes són les conclusions d'un estudi que es publica cada dos anys en la ciutat de Copenhague: el Cycle Policy Report, una espècie de debat sobre el estat de la nación ciclista, on es medeix el progrés, s'analitzen els problemes i actualitzen els objectius. En l'informe de 2006, l'objectiu d'utilització de les bicis en el transport (treball i escolar), es va elevar del 40% al 50% per al 2015.

Però, per què van en bici? Els resultats de les estadístiques i les enquestes ho diuen clarament:

  • el 54% perquè és fàcil i ràpid.
  • el 19% pels beneficis de l'exercici físic.
  • el 7% perquè és barat (els de la teoria del preu…)
  • el 6% perquè és pràctic.
  • el 1% pels beneficis ambientals.

La bici s'usa principalment com mitja de transport i no per a fer exercici:

  • el 50% recorre fins a 50 km a la setmana
  • el 15% recorre més de 100 km a la setmana

Dels que recorren fins a 30 km a la semana:

  • el 34% l'usa per anar al treball.
  • el 68% per altres motius.
  • el 17% per plaer o exercici.
En total, el 73% dels ciutadans NO monten en bici per plaer. La bici és simplement un mitjà de transport.

El ser beneficiòs per a la salut és argüit pel 38% dels enquestats. El 51% va donar raons de facilitat com segon motiu, i el 45% va dir que usava la bici per rapidesa.

La pregunta a contestar ara seria...

Perquè a Castelló va tan poca gent en bicicleta?

No hay comentarios: